Aa
Aa
Aa
Mistrz od Tryptyku z Orleanu
Sąd Ostateczny, tryptyk, ok. 1500
emalia malarska, miedź
Metropolitan Museum of Art., New York

tryptyk