Aa
Aa
Aa

Romantyzm

okres w dziejach kultury europejskiej od ok. 1800 do ok. 1860 roku; sztuka romantyzmu kładła nacisk na wyrażanie uczuć, na działanie intuicji i wyobraźni w przeciwieństwie do spekulacji rozumowej. Twórcy romantyzmu akcentowali indywidualizm i subiektywne odczucia jednostki. Do głównych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie można zaliczyć takich twórców jak m.in.: Caspar David Friedrich, Théodore Géricault i Eugène Delacroix.
 
Eugène Delacroix
Chrystus na jeziorze Genezareth, ok.1853
olej, płótno
Metropolitan Museum of Art., New York