Aa
Aa
Aa
 
Opactwo św. Trójcy w Lessay, XI w., Normandia, Francja
źródło: Wikipedia

romanizm