Aa
Aa
Aa

Romanizm

styl w sztuce europejskiej w okresie do XI do XIII wieku, ukształtowany w Europie zachodniej (na zachód od Renu), na terenach zajmowanych obecnie przez dzisiejsze północne Włochy, Francję i zachodnie Niemcy. Romanizm wyrósł na bazie antyku oraz doświadczeń sztuki karolińskiej i ottońskiej, a także bizantyńskiej. Szczególnie istotną rolę w kształtowaniu się nowego stylu architektonicznego odegrała architektura sakralna. Kościoły stanowiły nie tylko ośrodki kultu, ale pełniły również funkcję obronną podczas konfliktów zbrojnych. Budowle o surowym i masywnym charakterze wznoszone były z kamienia i posiadały grube mury oraz małe otwory okienne. Rzeźba i malarstwo były ściśle przyporządkowane architekturze.
 
 
Opactwo św. Trójcy w Lessay, XI w., Normandia, Francja
źródło: Wikipedia