Aa
Aa
Aa

Perspektywa

metoda przedstawiania na płaszczyźnie przedmiotów rozmieszczonych w przestrzeni, dająca złudzenie postrzegania takich samych stosunków przestrzennych, jakie zachodzą w rzeczywistości. Możemy rozróżnić m.in. następujące rodzaje perspektywy: