Aa
Aa
Aa

Nowa figuracja

(neofiguracja)

kierunek w malarstwie II poł. XX wieku rozwinięty w latach 60.; głównym tematem nurtu był człowiek jako postać fizycznie i psychicznie szczególnie krucha i narażona na cierpienie. Malarze nowej figuracji poprzez zastosowanie, często brutalnej, deformacji w swoich pracach zwracali uwagę na tragizm wpisany w ludzką egzystencję. Do jej najważniejszych przedstawicieli można zaliczyć m.in.: Francisa Bacona, Jeana Dubuffeta oraz Willema de Kooninga.
 
Zbylut Grzywacz
Powrót, 1971
olej, płótno
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz