Aa
Aa
Aa

Naturalizm

(łac. naturalis – naturalny)

pojęcie jest bardzo wieloznaczne i istnieją jego różne definicje; naturalizm można chyba przede wszystkim rozumieć jako dążenie do bardzo wiernego zapisu wrażeń wzrokowych, w całej mnogości szczegółów, nie uciekając przed tym co odstręczające czy szpetne, rezygnując jednocześnie z wszelkiej idealizacji