Aa
Aa
Aa

Manieryzm

termin, jakim określa się zjawiska w sztuce europejskiej XVI wieku. Najogólniej poprzez pojęcie to rozumie się styl, występujący w okresie od ok. 1520 do końca XVI wieku i charakteryzujący się dążeniem do doskonałości formalnej i technicznej dzieła, a także wysubtelnieniem, wyrafinowaniem, wykwintnością i swobodą form. W twórczości manierystów stylizacja i poszukiwanie idealnych form przeważały nad wnikliwą obserwacją natury. Do najważniejszych przedstawicieli nurtu możemy zaliczyć takich twórców jak, m.in.: Agnolo Bronzino, Parmigianino, Jacopo Tintoretto i El Greco.
 
El Greco
Wizja św. Jana, 1609-14
olej, płótno
Metropolitan Museum of Art, New York