Aa
Aa
Aa

Malarstwo abstrakcyjne

(łac. abstrahere – odrywać)

w przeciwieństwie do malarstwa figuratywnego nie przedstawia form i przedmiotów znanych nam z potocznego oglądu. Posługuje się „czystą” linią, plamą barwną oraz bryłą jako materiałem twórczym organizowanym przez wyobraźnię. Dzieło abstrakcyjne poza sobą samym nie ukazuje niczego z rzeczy materialnych. Jako „ojca” abstrakcji traktuje się Wassila Kandinsky’ego, który w 1910 roku stworzył akwarelę uznawaną za pierwsze dzieło abstrakcyjne. Jednymi z pierwszych twórców abstrakcyjnych, obok Kandinsky’ego, byli: Piet Mondrian oraz Kazimierz Malewicz.
 
Henryk Stażewski
Relief 12, 1968
tempera, metal, dykta
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz