Aa
Aa
Aa

Malarskie techniki

sposoby otrzymywania barwnego obrazu różnymi środkami technicznymi. Rozróżniamy wiele technik malarskich, do najważniejszych możemy zaliczyć m.in.: akwarelę, malarstwo olejne, fresk, pastel oraz temperę.