Aa
Aa
Aa

Kompozycja

(w sztukach plastycznych)

układ elementów zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły one jednolitą całość. Możemy wyszczególnić różne, przeciwstawne sobie, rodzaje kompozycji, m. in.: