Aa
Aa
Aa

Klasycyzm

ruch artystyczny inspirowany przez antyczną sztukę grecka i rzymską. Pojawia się w dziejach sztuki europejskiej w różnych okresach, począwszy od „renesansu karolińskiego” poprzez „renesans ottoński”, protorenesans włoski, renesans, barok (np. palladianizm), neoklasycyzm, a także w XX w.
 
Przykład malarstwa klasycystycznego: Gerard de Lairesse
Alegoria nauki, ok. 1675 – 1683
olej, płótno
Rijksmuseum, Amsterdam