Aa
Aa
Aa

Informacje dodatkowe

 

Przy opracowywaniu słownika wykorzystano, m.in.:

Mały słownik terminów plastycznych, red. Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki, Warszawa 1974

Encyklopedia powszechna PWN, red. nacz. Włodzimierz Kryszewski, Warszawa 1984

 

W słowniku wykorzystano reprodukcje pochodzące ze zbiorów: Metropolitan Museum of Art (New York), Muzeum Okręgowe

im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz), National Gallery (London), National Gallery of Arts (Washington), Rijksmuseum (Amsterdam), Staten Museum for Kunst, (Copenhagen), Van Gogh Museum (Amsterdam), dzięki uprzejmości wspomnianych powyżej instytucji.

 

Autorem fotografii prac pochodzących z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy jest Wojciech Woźniak.

Opracowanie słownika: Mateusz Soliński