Aa
Aa
Aa

Gotyk

styl będący szczytowym osiągnięciem miejskiej, a także rycerskiej kultury dojrzałego średniowiecza, rozwijał się w kilku fazach od połowy XII w. i trwał do końca XV w. Gotyk wyraził się głównie w architekturze, która charakteryzowała się m.in.: systemem szkieletowym, na który składały się sklepienia krzyżowo żebrowe, przypory i łuki oporowe oraz łuk ostry; takie rozwiązania pozwalały na wznoszenie strzelistych i smukłych kościołów z wielkimi oknami witrażowymi. Sztuki plastyczne ewoluowały od stylizacji ku realizmowi i coraz większej ekspresji, przy czym królowała tematyka religijna. Rzeźba początkowa była ściśle związana z architekturą później nabrała większej samodzielności.
 
 
Wnętrze katedry Notre-Dame w Reims
1211-1300
Francja, źródło: Wikipedia