Aa
Aa
Aa

Fowizm

(fr. les fauves – dzikie bestie)

kierunek w malarstwie francuskim pocz. XX wieku będący wyrazem protestu przeciw sztuce przeintelektualizowanej i nasiąkniętej tendencjami literackimi. Fowiści posługiwali się ostro skontrastowanymi kolorami, m.in.: czerwienią i zielenią, fioletem i błękitem. Główni przedstawiciele nurtu to: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, oraz Georges Rouault.