Aa
Aa
Aa

Camera obscura

(łac. pokój ciemny)

wynalezione około poł. XV wieku urządzenie z ciemnią, zwierciadłem i soczewką podwójnie wypukłą służące do uzyskania odwróconego obrazu przedmiotów na płaszczyźnie, na której był on następnie obrysowywany. Camera obscura wykorzystywana była pomocniczo przy wykreślaniu perspektywy.
 
Schemat funkcjonowania camera obscura