Aa
Aa
Aa

Barwa

 
jedna z podstawowych jakości zmysłowych odbieranych za pomocą siatkówki oka, uwarunkowana przyczynami obiektywnymi: długością fali świetlnej i strukturą materialną przedmiotu, na który pada światło, częściowo przezeń pochłaniane lub odbijane.

Rozróżniamy m.in.