Aa
Aa
Aa

Akt

 
przedstawienie nagiej postaci w malarstwie, rysunku, grafice lub rzeźbie, oparte na studium z żywego modela
 
 
Vincent van Gogh
Studium do Odpoczywającej kobiety, 1887
ołówek, papier
Van Gogh Museum, Amsterdam